โครงการ การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ในชุมชนกะเหรี่ยงบ้านห้วยน้ำนัก ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สรุปสาระสำคัญ

โครงการฯ นี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมาคนในชุมชนต่างรู้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ยังไม่มีงบประมาณและแกนนำที่จะนำพาการแก้ปัญหา

กระทั่งได้ทำโครงการฯ นี้จึงเกิดการจัดตั้งกลุ่มแกนนำระดมความร่วมมือทั้งจากคนในชุมชนให้ช่วยจัดการจุดเสี่ยงในส่วนที่ทำได้ คือ การติดตั้งป้าย ถาสีพื้นถนน ตัดหญ้า/กิ่งไม้ริมถนน และขอความช่วยเหลือ/ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจัดอบรมให้ความรู้ อบต.พบพระ และสำนักงานทางหลวงชนบท ติดตั้งไฟส่องสว่างตามถนน โรงงานผลิตน้ำแร่ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนสร้างที่จอดรถใหม่/ไม่จอดรถริมถนน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักเพิ่มจำนวน “จราจรน้อย” ดูแลเด็กนักเรียนเวลาเดินกลับบ้านและข้ามถนน

กิจกรรมเหล่านี้ทำให้สามารถแก้ไขจุดเสี่ยงได้จำนวน 12 จุด และอุบัติเหตุลดลงจากเดิม 12 ครั้ง/1 ปี เหลือเพียง 3 ครั้ง/10 เดือน ในช่วงทำโครงการฯ

ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากปัจจัย ดังนี้ (1) ได้คณะทำงานที่มีศักยภาพในการประสานความร่วมมือทั้งในและนอกชุมชน (2) สร้างเจ้าภาพร่วมจัดการจุดเสี่ยง (3) มีการจัดทำข้อมูลอุบัติเหตุและแผนที่ความเสี่ยง

 

บทเรียนที่น่าเรียนรู้จากโครงการเพื่อการนำไปขยายผล

1. หาเจ้าภาพจัดการความเสี่ยงในจุดเสี่ยงให้ได้ (ในชุมชน นอกชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยง) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ซึ่งในโครงการฯ ได้แสดงให้เห็นการมีเจ้าภาพทำงานในชุมชน ในโรงเรียน ในโรงงาน และตลาด ที่เป็นผู้ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้

2. ศักยภาพในการประสานความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญที่คณะทำงานต้องมี สามารถเข้าถึงข้อมูลหน่วยงาน สามารถผลักดันแผนที่ชุมชนวางไว้ให้เข้าสู่ความสนใจของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขจุดเสี่ยง และติดตามผลจนนำไปสู่การปฏิบัติการแก้ไขจริง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ระบุข้อความ