เจ้าหน้าที่

สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6)

ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล อีเมล์
ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) เข็มเพชร เลนะพันธ์ (เข็ม) khempet@thaihealth.or.th
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส สุธาสินี เสลานนท์ (หนิง) suthasinee@thaihealth.or.th
นักบริหารแผนงานชำนาญการ พินทุสร โพธิ์อุไร (ทุเรียน) phintusorn@thaihealth.or.th
นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ ตรีทิพย์นิภา บัวบาน (เปิ้ล) tritipnipa@thaihealth.or.th
นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ อลิศรา ตะวังทัน (เก๋) arisara@thaihealth.or.th
นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ พรสุภา ฉัตรกุลกวิน (แอม) pornsupa@thaihealth.or.th
นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ ฤทธิรงค์ พรหมมาศ (อ๋อม) ritthirong@thaihealth.or.th
นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ ตวงรัตน์ วาห์สะ (ตวง) tuangrat.w@thaihealth.or.th
เลขานุการ จุฑามาส นิลบุตร (จุ๊) juthamas@thaihealth.or.th
เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ กานต์รวี ศิรวิทย์ชยางกูร (ฟลุ๊ค) kanrawee@thaihealth.or.th
เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ จุฑาทิพย์ แก้วสระแสน (พรีม) jutatip@thaihealth.or.th
เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ ศรัญญา น้อยชัย (ทราย) sarunya@thaihealth.or.th
เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ ภาณุพงศ์ เขื่อนจนะ (เจ) panupong@thaihealth.or.th