ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้

เรื่อง

สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-343-1500

โทรสาร : 02-343-1501

อีเมล์ : opengrant@thaihealth.or.th