เลี้ยงผึ้งในสวนปาล์ม

108 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

พาทุกคนลงใต้ไปชุมชนน่าอยู่บ้านเขาแก้ว ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ไปทำความรู้จักกับแนวคิดพลิกชุมชน จากโครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งในสวนปาล์ม โดย คุณสุนิษา  สาระภี ผู้ช่วยเลขานุการสภาผู้นำชุมชนบ้านเขาแก้ว ได้เล่าให้ฟังว่า ‘ในชุมชนได้มีมติร่วมกันจัดโครงการรวมกลุ่มฝึกอาชีพ เพื่อให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งเริ่มจากการที่ให้ชาวบ้านออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตัวเองจากความคุ้นเคย การสังเกต และการหาความรู้เกี่ยวกับผึ้งเพื่อที่จะได้ทำโครงการได้ออกมาอย่างราบรื่น นอกจากจะได้รายได้จากการขายน้ำหวานจากดอกปาล์มแล้ว’

คุณสุนิษา  ยังเล่าให้ฟังต่ออีกว่า ‘เมื่อมีการเลี้ยงผึ้งยังช่วยให้เกิดการผสมเกสรกับปาล์มทำให้ปาล์มมีผลผลิตเพิ่มขึ้น การทลายปาล์มดกขึ้นและน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ขายได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง’

ขอกด Like 10 ทีให้กับแนวคิดโครงการสุดเจ๋งแบบนี้ ถือเป็นโครงการที่ทำให้ทั้งชาวบ้านเอง ชุมชนเองสามารถหารายได้ได้เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนั้นดีขึ้นมาก ต่างจากเมื่อก่อน สุดท้ายด้วยความรักและสามัคคีกันของคนในชุมชน จึงทำให้ชุมชนขับเคลื่อนเดินหน้าไปพร้อมๆ กัน ชุมชนใดยังไม่รู้จะเริ่มทำโครงการอะไรเพื่อสร้างอาชีพหรือหารายได้ให้คนในชุมชนลองนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ดูน้า

เอกสารประกอบเนื้อหา