สืบสานปันตง

4 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

โอ้ว โอ้ว ปักษ์ใต้บ้านเรา~ จะพาทุกคนล่องใต้ไปทำความรู้จักกับ #แนวคิดพลิกชุมชน  ที่มีการใช้การละเล่นพื้นบ้านอย่าง ‘ปันตง’ มาสร้างเป็นกิจกรรมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันที่

สี่แยกวัดโหนด ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

โดยคุณวณิชญา ฉันสำราญ หัวหน้าโครงการปันตงสร้างสุขสี่แยกวัดโหนด ได้เล่าให้ฟังว่า ‘การละเล่นพื้นบ้าน ‘ปันตง’ คือการขับร้องบทกลอนแบบลำตัดมีลูกคู่ขานรับแต่เป็นภาษามาลายู ประกอบกับเครื่องดนตรีกลองตะโพนเป็นหลัก มีท่วงทำนองสนุกสนาน โดยชุมชนได้คิดร่วมกันว่าควรจะมีกิจกรรมที่สามารถให้เด็กๆ มารวมตัวกันได้ มีพื้นที่ให้เด็กๆ ได้แสดงออก จึงได้ค้นหาปราชญ์ท้องถิ่นที่สามารถสอนร้องปันตงได้มาสอนเด็กๆ นั่นเอง’

คุณวณิชญา ฉันสำราญ ยังเล่าให้ฟังต่ออีกว่า ‘ทุกสัปดาห์เด็กๆ ตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยม จะมารวมตัวกัน เพื่อเรียนขับร้องปันตงกับปราชญ์ และเมื่อฝึกฝนได้ระดับหนึ่งแล้วก็จะให้เด็กๆ ได้ออกไปแสดงความสามารถในการเล่นปันตงในงานประเพณีที่จัดขึ้นในท้องถิ่น ทำให้เด็กมีพื้นที่ในการแสดงออก ขณะที่ผู้สูงวัยเองที่มาเป็นปราชญ์ก็จะได้มีกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ที่ดี และที่สำคัญที่สุดเมื่อเด็กๆ มีกิจกรรมทำ ทำให้ไม่ไปมั่วสุมใช้ยาเสพติดแถมห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ อีกด้วย เท่านั้นยังไม่พอเพราะแนวคิดนี้ยังได้ช่วยอนุรักษ์สืบสานการละเล่นพื้นบ้านไปสู่คนรุ่นใหม่เพื่อไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นอีกด้วย

หากชุมชนใดมีการละเล่นพื้นบ้านดีๆ อย่ามองข้าม ลองนำแนวคิดดีๆ จากชุมชนสี่แยกวัดโหนด ไปปรับใช้ให้เข้ากับชุมชนของตัวเองกันดูนะคะ หรือชุมชนใดมีการละเล่นพื้นบ้านอะไร นำมารีวิวให้แอดฟังกันใต้ Comment ได้น้า

 

เอกสารประกอบเนื้อหา

Tag ที่เกี่ยวข้อง