การใช้งานตราสัญลักษณ์

องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ สสส.

• กลุ่มคน 3 คน แสดงออกถึงความกระฉับกระเฉง มีพลัง มีชีวิตชีวา และสุขภาพดี

สะท้อนถึงบุคลิกภาพขององค์กรนวัตกรรม สานพลัง สร้างเสริมสุขภาพ ที่รวมคนทำงานจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน

เลข 3 ยังหมายถึง ไตรพลัง ซึ่งเป็นการบูรณาการและสานพลังการขับเคลื่อนงานใน 3 ด้าน ประกอบไปด้วย พลังปัญญา พลังนโยบาย และพลังสังคม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การทำงานหลักขององค์กร

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

• ตัวอักษรประดิษฐ์ สสส.

• ชื่อเต็มขององค์กร ภาษาไทย คำว่า “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ” จัดวางเป็นสองบรรทัด

ความหมายของสี

  1. สีส้ม – มีพลัง มีชีวิตชีวา สีส้ม แสดงออกถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ ความชีวิตชีวา สร้างความเป็นมิตร และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
  2. สีเขียว – ความมีสุขภาพดี ร่มเย็นเป็นสุข แสดงออกถึงการความมีสุขภาพดี เป็นธรรมชาติ และความยั่งยืน

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สีของตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเขียว อันเป็นสีประจำองค์กร โดยกำหนดให้สัญลักษณ์เด็กคนกลางและชื่อสำนักงานฯ เป็นสีเขียว และสัญลักษณ์เด็กคนซ้ายและคนขวา รวมไปถึงตัวอักษรชื่อย่อ “สสส” เป็นสีส้ม

การกำหนดค่าสีตามการใช้งาน* จะกำหนดเป็น 4 หมวด ดังนี้

  1. การนำไปใช้ในระบบงานพิมพ์ออฟเซ็ต 4 สี (Process Color CMYK)
  2. การนำไปใช้ในงานพิมพ์สีผสม (Spot Color อ้างอิงค่าสี Pantone™) เช่น การพิมพ์จำกัดจำนวนสี เช่น 1 สี หรือ 2 สี หรือซิลค์สกรีน เป็นต้น
  3. การนำไปใช้สำหรับการแสดงผลหน้าจอ กำหนดเป็นค่าแม่สีของแสงคือ RGB
  4. การนำไปใช้ในงาน HTML กำหนดเป็นค่า HEX Code
Process M 67 Y 100
Pantone™ 1505 C
RGB R 236 G 107 B 0
HEX #EC6B00
Hex Code (#)เป็นค่ามาตรฐานในการเทียบสีสำหรับใช้งานบน website CMYK(Cyan+Magenta+Yellow+Black)เป็นค่ามาตรฐานในการเทียบสีงานสิ่งพิมพ์ในระบบ Process Color
Pantoneเป็นค่ามาตรฐานในการเทียบสีงานสิ่งพิมพ์ในระบบ Spot Color (สีตาย) RGB (Red+Green+Blue)เป็นค่ามาตรฐานในการเทียบสีงานสื่อที่ใช้ระบบแสงแสดงภาพ เช่น จอทีวี คอมพิวเตอร์
Process C 100 M 0 Y 60 K 0
Pantone™ 3285 C
RGB R 30 G 146 B 130
HEX #1E9282

*การกำหนดค่าต่างๆ จะแปลงค่าภายใต้หลักการแสดงผลของสีที่ใกล้เคียงกันภายใต้การพิมพ์หรือสื่อแต่ละประเภท อาจไม่ได้เป็นไปตามหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากหน้าจอและการตั้งค่าพิมพ์ที่แตกต่างกัน

ตราสัญลักษณ์พร้อมข้อความ (Tagline)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
                    สสส. มีพันธกิจในการจุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคล ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคม ที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ทุกคนบนแผ่นดินไทย มีวิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดี” สะท้อนการดำเนินงานในฐานะ “องค์กรนวัตกรรม สานพลัง สร้างเสริมสุขภาพ” ผ่าน 3 บทบาทภาพลักษณ์สำคัญ ได้แก่ การจุดประกายนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ  การสานพลังขับเคลื่อนสังคม และการสร้างค่านิยมเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน                    ในการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 นี้ สสส.และภาคีเครือข่ายจึงร่วมกันสื่อสารบทบาทการดำเนินงานผ่านการเพิ่มข้อความ (Tagline) เพื่อสร้างการรับรู้จดจำ แสดงถึงความมุ่งมั่น พร้อมทำงานอย่างสร้างสรรค์ สานพลัง สร้างนวัตกรรม สื่อสารสุข เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนและดีขึ้นต่อไป

ดาวน์โหลดวิธีการใช้และตราสัญลักษณ์พร้อมข้อความ (Tagline)

ดาวน์โหลดแนวทางการปรับใช้โลโก้พร้อมข้อความ (Tagline) สำหรับภาคี ปีงบประมาณ 2566


Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ระบุข้อความ