ตัวช่วยการเข้าถึง

ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี
ปกติ
ขาว-ดำ
ดำ-เหลือง

กิจกรรมภาคี

กิจกรรมภาคี

เจอนี่ที่…มุมไบ สวนผักดาดฟ้า

เจอนี่ที่มุมไบ เปิดประตูสู่นครที่มีความเจริญมากที่สุดในประเทศอินเดีย นอกจากเมืองมุมไบจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้ว แต่ทุกคนรู้หรือไม่คะ ว่าที่มุมไบยังมีแนวคิดดีๆ ในการพัฒนาชุมชน อย่างการทำสว

Read More »

​“สสส.” จับมือ “กลุ่มอนุรักษ์เขาชะเมา” เสริมพลังสร้างสุข

“สสส.” จับมือ “กลุ่มอนุรักษ์เขาชะเมา” เสริมพลังสร้างสุข “เด็กตะวันออก”  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปูพื้นฐานชีวิต เพื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนที่ยั่งยืน สิ้นเสียงโห่และตามด้วยเสียงฆ้องกลองของคณะกลองยาวชาว ช.พ.(โรงเรียนชำ

Read More »

“กระดานดำ”นวัตกรรมสร้างสุข สนุกได้ทุกวัยที่ “รร.บ้านตืองอ”

“กระดานดำ”นวัตกรรมสร้างสุข สนุกได้ทุกวัยที่ “รร.บ้านตืองอ” สานสัมพันธ์ “บ้าน-โรงเรียน-ชุมชน” ด้วยการเรียนรู้ “ภาษาไทย” คำว่า “นวัตกรรม : Innovation” ในความคิดของคนส่วนใหญ่คือเทคโนโลยีทันสมัยไฮเทค แต่ในความจริงแล้ว เทคโนโ

Read More »

เร่งปลูกฝังเด็กและเยาวชน “กินตามแม่”

เร่งปลูกฝังเด็กและเยาวชน “กินตามแม่” สร้างสุขภาวะ เปลี่ยนพฤติกรรมการ “บริโภค” สร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ยั่งยืน จากคำกล่าวที่ว่า “กินอย่างไร เป็นอย่างนั้น” ที่หมายถึงหากกินของไม่มีประโยชน์แม้รสชาติจะถูกปาก แต่จะส่งผลเสียต่อร

Read More »

พลังเยาวชนกาบเชิงสร้างสุขภาวะ “โรงเรียนปลอดผลไม้ดอง”

พลังเยาวชนกาบเชิงสร้างสุขภาวะ “โรงเรียนปลอดผลไม้ดอง” ขยายผลสู่ชุมชน เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ห่างไกลโรค อาหารกับสุขภาพเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน หากร่างกายได้รับอาหารสะอาดปลอดภัย ครบถ้วน มีความสมดุล โอกาสที่ร่างกายจะเจ็บป่

Read More »

พลังเยาวชน “เดิ่นดอนยิ้ม” สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน

พลังเยาวชน “เดิ่นดอนยิ้ม” สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน สร้างอัตลักษณ์ชุมชน “ขนมหูช้าง” ของดีเมืองปักธงชัย การวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกชุมชนเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่

Read More »

สสส. หนุนพลังเยาวชนเปิด “ลานเรียนรู้” เมืองย่าโม

สสส. หนุนพลังเยาวชนเปิด “ลานเรียนรู้” เมืองย่าโม รวมพลังสร้างสรรค์สังคม ปลูกจิตสำนึก “รักบ้านเกิด” เพราะเด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต และการเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น การเปิด

Read More »

สองมือน้อยบรรจงปั้น ร่วมสืบสาน “ขนมต้มยวน”

สองมือน้อยบรรจงปั้น ร่วมสืบสาน “ขนมต้มยวน” สสส. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้าน “พยุหะคีรี” สภาพแวดล้อมทางสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สื่อต่างๆ ที่รายล้อมรอบตัวล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ไม่น้อ

Read More »

ร่วมพลัง “บวชป่า-สร้างฝาย-ทำแนวกันไฟ” พื้นที่ป่าจิตวิญญาณ “ปกาเกอะญอ”

ร่วมพลัง “บวชป่า-สร้างฝาย-ทำแนวกันไฟ” พื้นที่ป่าจิตวิญญาณ “ปกาเกอะญอ” สสส.ร่วมสืบสานภูมิปัญญา “คนอยู่กับป่า” ฟื้นฟูสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  “ป่าจิตวิญญาณ” เป็นชื่อเรียกขานของพื้นที่จำนวนกว่า 7 หมื่นไร่ในพื้นที่ดอย

Read More »

สร้างสรรค์ “สื่อ” เพื่อสร้างสันติภาพด้วย MoJo

สสส. หนุนพลัง “บูเดาะ” สร้างคลิปข่าวเล่าเรื่องชุมชน สร้างสรรค์ “สื่อ” เพื่อสร้างสันติภาพด้วย MoJo ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้พลังของโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้สร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมไทยอย่างมากมาย อีกท

Read More »

กิจกรรม “นาฏศิลป์” สร้างสุขที่ “โรงเรียนวัดสระแก้ว”

กิจกรรม “นาฏศิลป์” สร้างสุขที่ “โรงเรียนวัดสระแก้ว” ร่วมสืบสานวัฒนธรรม-ตอบแทนสังคมด้วย “พลังจิตอาสา” แม้จะเป็นโรงเรียนวัด แต่โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุล อุปถัมภ์) ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีสถานะเป็

Read More »

“ว่ายน้ำ-ตะโกน-โยน-ยื่น” เอาชีวิตรอด-ช่วยเหลือผู้อื่นได้

สสส. หนุนกิจกรรมสร้างทักษะชีวิต “เด็กใต้ไม่จมน้ำ” “ว่ายน้ำ-ตะโกน-โยน-ยื่น” เอาชีวิตรอด-ช่วยเหลือผู้อื่นได้ “การจมน้ำ” เป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งพบว่าในช

Read More »

เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ผ่านอาหารพื้นถิ่น “ซอเลาะดาลอ”

พลังเด็กและเยาวชน “เมืองยาลอ” ร่วมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ผ่านอาหารพื้นถิ่น “ซอเลาะดาลอ” ย้อนอดีตไปราวสองร้อยปีก่อน ริมสองฟากฝั่งลำน้ำปัตตานีที่ไหลผ่าน “เมืองยาลอ”(เมืองยะลาในอดีต) เป็นที่ตั้งของชุ

Read More »

“เครือข่ายภูมินิเวศน์เทือกเขาบรรทัด” สานพลังชุมชนร่วมดูแล “มานิ”

“เครือข่ายภูมินิเวศน์เทือกเขาบรรทัด” สานพลังชุมชนร่วมดูแล “มานิ” เสริมองค์ความรู้ สร้างสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กลุ่มชาติพันธุ์ “มานิ” หรือที่คนทั่วในอดีตไปมักเรียกว่า “ซาไก” นั้น ในภาษามลายูแปลว่า

Read More »

“หนมพื้นบ้าน” สร้างสุขสนุกเรียนรู้ที่ “บ้านศาลาแม็ง”

“หนมพื้นบ้าน” สร้างสุขสนุกเรียนรู้ที่ “บ้านศาลาแม็ง” สสส. หนุนเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมอาหารเมืองลุง “ขนมพื้นบ้าน” และ “อาหารพื้นถิ่น” เป็นภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลายไปตามบริบทของพื้นที่ แต่ท่ามกลาง

Read More »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า