จักรยานสร้างสุข “สนุก-สุขภาพ-สามัคคี” ของชาว “เกาะลิบง”

จักรยานสร้างสุข “สนุก-สุขภาพ-สามัคคี” ของชาว “เกาะลิบง”

ปั่นสานฝันสร้างตำบลสุขภาวะ “ท่องเที่ยววิถีชุมชนบนหลังอาน”

วันนี้การปั่น “จักรยาน” กำลังเป็นที่นิยมกันมากขึ้นในปัจจุบัน เหตุผลหนึ่งคือนอกจากเป็นกิจกรรมที่ไม่สร้างมลภาวะต่างๆ แล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพ การนั่งอยู่บนอานหรือเบาะจักรยานที่เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ ยังทำให้เราสามารถพบเห็นมุมมองต่างๆ ในการเดินทางที่แตกต่างออกไป จึงกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้หลายๆ คนหันมาสนใจการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

“เกาะลิบง” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดตรัง มีพื้นที่ประมาณ 25,000 ไร่ได้รับประกาศเป็น เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งรวมของนกหลายชนิด และในทะเลยังเต็มไปด้วยหญ้าทะเลซึ่งเป็นทั้งอาหารและพื้นที่อาศัยของ “พะยูน” ที่สามารถพบเห็นได้รอบเกาะ

ด้วยสภาพพื้นที่บนเกาะที่มีขนาดกำลังดี มีเส้นทางทั่วทั้งเกาะรวมกันประมาณ 30 กิโลเมตร มีเส้นทางหลักที่เชื่อมจากท่าเทียบเรือเข้ามายังใจกลางชุมชนปูด้วยอิฐตัวหนอนยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นทางราบสลับกับลาดเนินเล็กน้อย อีกทั้งมีจุดท่องเที่ยวต่างๆ อยู่รายทาง จึงมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เหมาะสมในการใช้จักรยานเป็นพาหนะในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว

“โครงการชุมชนคนเกาะลิบงขี่จักรยานเพื่อสุขภาวะ” จึงเกิดขึ้นกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนแห่งนี้หันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง รวมไปถึงต่อยอดไปสู่การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานบนเกาะขึ้น โดยได้รับการสนับสนุน จาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นายจีระศักดิ์ ปังตา ผู้รับผิดชอบโครงการเล่าให้ฟังว่า ก่อนที่หน้านี้คนที่ใช้จักรยานส่วนมากจะเป็นเด็กๆ ที่จะปั่นเล่นหรือปั่นไปโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆ แต่เมื่อได้ดำเนินโครงการ มีกิจกรรมรณรงค์ชักชวนคนในชุมชนให้หันมาออกกำลังกายด้วยจักรยานและใช้จักรยานเป็นพาหนะในชีวิตประจำวันก็เริ่มมีผู้สนใจมากขึ้น

“หลังจากจัดกิจกรรมรณรงค์มาเรื่อยๆ ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีกลุ่มแม่บ้านหันมาใช้จักรยานเพิ่มขึ้น กลุ่ม อสม.เองหันมาใช้ปั่นจักรยานเวลาไปเยี่ยมคนป่วยในความดูแล ส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเกาะลิบงเห็นความสำคัญ ทั้งนายก อบต. กำนัน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ต่างๆ ก็เข้ามาร่วมกิจกรรมแทบทุกครั้ง ล่าสุดได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็น ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเกาะลิบง ขึ้นมา โดยมีสมาชิกเกือบ 300 คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยจะมีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานร่วมกันในทุกวันศุกร์ ในระหว่างปั่นผ่านชุมชนต่างๆ ก็จะมีการแวะพักพูดคุยสอบถามทักทายสารทุกข์สุขดิบของชาวบ้านไปด้วย”

นายสิทธิพร จิเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เล่าถึงถึงข้อดีของโครงการนี้ว่าทำให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น ไม่เฉพาะแค่การออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานแต่รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ด้วย ซึ่งการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานทุกวันในตอนเช้านั้นนอกจากจะทำให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสแล้วก็จะไม่เจ็บป่วยง่าย อย่างไข้หวัดที่เคยเป็นบ่อยๆ ก็หายไป

“เส้นทางบนเกาะที่ปูอิฐตัวหนอนมีอยู่ประมาณ 8 กิโลเมตร รวมกับเส้นทางรอบเกาะแล้วจะมีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เส้นทางมีความสวยงาม เงียบสงบ ลัดเลาะไปตามสวนยาง บางช่วงก็จะลัดเลาะเลียบชุมชนริมทะเล ประกอบกับบนเกาะมีรถยนต์น้อย จึงมีความเหมาะสมและเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาให้มีการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน โดย อบต.เกาะลิบงก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง”

นายอับดลรอหีม ขุนรักษา กำนันตำบลเกาะลิบง หนึ่งในสมาชิกชมรมฯ ได้เล่าให้ฟังว่าหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยจักรยานมาหลายปีแล้วก่อนที่จะมีโครงการ สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ทุกวันนี้ก็จะใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปไหนมาไหนบนเกาะเป็นประจำ

“เรามีการรณรงค์และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการชักชวนคนที่มีอายุหลายคนให้กันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน พอปั่นแล้วก็มีการพูดกันปากต่อปากว่าปั่นแล้วสุขภาพดีขึ้น ทำให้คนอื่นๆ ก็เริ่มหันมาสนใจเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้เสียงตามสายชักชวนหรือนัดหมายการทำกิจกรรมปั่นจักรยาน ในแต่ละครั้ง อสม.ก็จะมาร่วมให้ความรู้และแนะนำเรื่องของสุขภาพไปพร้อมๆ กัน”

จากการทำกิจกรรมและรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวเกาะลิบงทุกเพศวัยให้หันมาใช้และออกกำลังกายด้วยจักรยานมาเกือบ 1 ปีที่ได้ทำโครงการ ภาพของการปั่นจักรยานเป็นกลุ่มที่มีทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่ร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์ เสียงหัวเราะจากการพูดคุยหยอกล้อกันในระหว่างการปั่นจักรยานเป็นกลุ่ม การปั่นจักรยานลัดเลาะผ่านเข้าไปทักทายและเยี่ยมเยียนพูดคุยกับสมาชิกในชุมชนต่างๆ นอกจากจะช่วยสานความสัมพันธ์ของคนในชุมชน สร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นกับคนบนเกาะแห่งนี้แล้ว ยังได้กระตุ้นให้สมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่เห็นภาพดังกล่าวเกิดความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

นายประชุม เจริญฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 จากการที่เรารวมกลุ่มกันปั่นจักยานให้คนในชุมชนดูเป็นตัวอย่าง เป็นประจำทุกสัปดาห์ แต่ละครั้งก็จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20-40 คันเป็นประจำ พอปั่นไปตรงไหนก็ทักทายกัน ทุกวันนี้ปั่นไปกินน้ำชาตอนเช้าก็ใช้จักรยาน เพื่อให้เขาได้เห็นว่า วันนี้คนหันมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกันเยอะมากขึ้น ตรงนี้ช่วยกระตุ้นให้ชาวบ้านหันมาสนใจเรื่องนี้กันมากขึ้นด้วยเช่นกัน

“การปั่นจักรยานออกกำลังกายและท่องเที่ยวนั้นได้ประโยชน์คือ หนึ่งสุขภาพดี ใครที่อ้วนลองมาปั่นดูรับรองน้ำหนักลด อย่างผลที่เกิดขึ้นกับตนเองคือปั่นจักรยานต่อเนื่องมา 2 เดือนน้ำหนักหายไปเกือบ 2 กิโลกรัม เดิมทีบนเกาะของเราจะมีแต่ผู้หญิงและเด็กที่ใช้จักรยานกันเยอะแต่ตอนนี้กลุ่มผู้ชายก็เพิ่มมากขึ้น ทุกวันศุกร์ก่อนการละหมาดใหญ่ที่มัสยิด เราก็จะใช้โอกาสนี้พูดคุยเรื่องของสุขภาพ รณรงค์หรือแจ้งข่าวสารกิจกรรมในเรื่องต่างๆ ก็ช่วยให้สมาชิกในชุมชนเห็นความสำคัญของสุขภาพมากขึ้น”

ปัจจุบันจำนวนจักรยานที่ถูกสั่งซื้อและนำเข้ามาใช้งานบนเกาะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นว่าได้เกิดกระแสความตื่นตัวในเรื่องการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น คณะทำงานจึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาพื้นที่และเส้นทางต่างๆ ให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ บนเกาะซึ่งมีอยู่อย่างมากมายด้วยจักรยาน ไม่ว่าจะเป็นการทำป้ายบอกเส้นทางปั่นจักรยานรอบเกาะ ป้ายเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระวังผู้ใช้จักรยาน รวมไปถึงการพัฒนาเส้นทางต่างๆ ที่ติดขัดหรือไม่สะดวกให้มีความเหมาะสมสำหรับการเดินทางด้วยจักรยานสำหรับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว

“นักท่องเที่ยวเวลาที่ข้ามมาเที่ยวที่เกาะ พอมาเห็นถนนหนทางบนเกาะที่น่าปั่นรถยนต์น้อยไม่พลุกพล่านทางก็สวย ก็จะมาเช่ารถของทางรีสอร์ทแล้วมาปั่นเที่ยวชุมทิวทัศน์และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการคุยกันในส่วนของคณะกรรมการชมรมฯ และผู้นำท้องถิ่น ถึงแนวทางที่จะต่อยอดจากสิ่งที่เราได้ทำงานมาก่อนแล้ว ทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนและมีกิจกรรมต่อเนื่องไปตลอด ทั้งในส่วนของงบประมาณในการทำป้ายบอกเส้นทางจักรยานรอบเกาะ หรือในเรื่องของการถนนหรือเส้นทางตรงไหนที่รถจักรยานยังไม่สามารถปั่นได้สะดวกเราก็จะเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของพื้นที่เพื่อให้จักรยานสามารถผ่านเข้าไปได้ เพื่อให้เกาะลิบงเป็นชุมชนที่ใช้จักรยานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” นายจีระศักดิ์ ปังตา กล่าวสรุป

ซึ่งการต่อยอดการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพไปสู่การท่องเที่ยวด้วยจักรยานของ “ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเกาะลิบง” นอกจากจะกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเรื่องของการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นในชุมชนแล้ว ยังก่อให้เกิดขยายตัวและสร้างมูลเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือ Eco-tourism ที่เป็นเทรนด์ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่กำลังมาแรงในปัจจุบันอีกด้วย.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ระบุข้อความ