ตัวช่วยการเข้าถึง

ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี
ปกติ
ขาว-ดำ
ดำ-เหลือง

ประกาศทุน

ประกาศทุน

คู่มือบริหารการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

คู่มือบริหารการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ (คู่มือผู้รับทุนฉบับใหม่ ประกาศใช้ ก.พ. 2564) สสส. ปรับปรุงรูปแบบข้อตกลง ให้สอดคล้องกับหมวดเงินงบประมาณโครงการ และการหักภาษีของผู้รับทุน จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับผู้รับทุน เพื่อใช้

Read More »

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node จังหวัด) “จังหวัดระนอง”

หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node จังหวัด) ทำหน้าที่กระจายโอกาสการริเริ่มทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กให้ภาคีรายย่อยในจังหวัด รวมถึงการติดตามสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีรายย่อยให้สามาร

Read More »

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node จังหวัด) “จังหวัดพิจิตร”

หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node จังหวัด) ทำหน้าที่กระจายโอกาสการริเริ่มทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กให้ภาคีรายย่อยในจังหวัด รวมถึงการติดตามสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีรายย่อยให้สามาร

Read More »

เปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ปี 2566 เฉพาะออนไลน์เท่านั้น

#รับเฉพาะออนไลน์เท่านั้น สำหรับการเปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ปี 2566 เพื่อพัฒนาและยกระดับชุมชนของตัวเองให้มีสุขภาวะดี  สามารถส่งโครงการและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>https://bit.ly/3F0vGQF #เรื่องเล่

Read More »

เปิดรับข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ปี 2566

แนวทางการสนับสนุนทุน โครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป แผนสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริมสุขภาวะเปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป (Open Grant)  ซึ่งเป็นโครงการด้านการพัฒนาและปฏิบัติการ[1] ที่เปิดโอกาสให้กับกลุ่มบุคคล องค์กร และ

Read More »
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า