รวมโครงการลดอุบัติเหตุและการสูญเสียจากการขับขี่ในชุมชน

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เปิดเผยข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนของไทยว่าอยู่ในลำดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศลิเบีย โดยมีอัตราการตาย 36.2 คนต่อประชากรแสนคน และข้อมูลจากแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ในปี พ.ศ.2559 ยังระบุว่าในทุกๆ 24 นาที จะมีคนเสียชีวิตบนท้องถนนอย่างน้อย 1 คน และจำนวนของผู้ประสบอุบัติเหตุร้อยละ 76 หรือ ราว 857,572 คน ใช้รถจักรยานยนต์ ด้วยเหตุนี้ทำให้ในหลายพื้นที่ของไทยได้มีการจัดโครงการขึ้นมา เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย โดยจะปรับเปลี่ยนตามปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ อย่างชุมชนบ้านนาใน ต.คลองท่อมเหนือ อ.คล่องท่อม จ.กระบี่ ปัญหาที่พบคือ ถนนเป็นเนินเขาและมีทางโค้งลาดชัน เกิดอันตรายกับผู้ที่ไม่คุ้นเส้นทางเพราะ GPS มักพาไปเส้นทางลัดไปยังเขาและร่องสวนที่ไม่ใช่ถนนหลัก ดังนั้นนายสมยศ แย้มโอษฐ์ ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่บ้านนาใน จึงแก้ไขโดยการจัดทำแผนที่ชุมชน ปรับปรุงแผนที่ทางอากาศ นำ Google Earth ของหมู่บ้านมาใช้ในการเก็บข้อมูลถนน และสถานที่สำคัญ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ส่วนชุมชนบ้านปากนครบน หมู่ที่ 2 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พบปัญหาผิวจราจรลาดเอียง สะพานทางแยกมีจุดอับ มีสิ่งบดบังทัศนวิสัยผู้ขับขี่ อาจารย์สันติ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรรสอุทิศ ได้จัดทำป้ายคำเตือน ตัดถางต้นไม้ ปรับป้ายโฆษณาที่บดบัง และสื่อสารกับชาวบ้านโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ผ่านวิทยุชุมชน

เรียกได้ว่า ทั้ง 2 โครงการนั้น มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ เพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัยมากที่สุด ดังนั้นถ้าหากชุมชนใดที่กำลังมองหาแนวคิดพลิกชุมชนดีๆ สามารถนำแนวคิดและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปปรับใช้กับชุมชนของตนเองได้นะคะ มาร่วมมือร่วมใจ สร้างชุมชนที่ปลอดภัยของเราไปด้วยกันค่ะ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ระบุข้อความ