วัยรุ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด

ในบางครั้งพ่อแม่อาจต้องไปทำงานห่างไกล เด็กๆ จำเป็นต้องอยู่กับคุณตาคุณยาย ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย ทั้งนี้วัยรุ่นที่เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออาจนำเวลาว่างไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องได้ เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ปัญหายาเสพติดได้ ประกอบกับในปัจจุบันชาวบ้านหลายครัวเรือนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ จึงสนใจในประเด็นนี้เป็นหลัก ว่าจะทำอย่างไรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึงละเลยกับการใส่ใจดูแลเด็กๆ ดังนั้นจึงทำให้ชาวบ้านพรุสมภาร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ร่วมมือกับทางสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการดีๆ ขึ้นมาเพื่อให้วัยรุ่นได้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังช่วยให้หารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ด้วย

คุณพันธุ์หอม เนาว์ไพร กรรมการหมู่บ้านได้เล่าให้แอดฟังว่า ‘ชุมชนนี้เป็นชุมชนมุสลิมวิถีเกษตรของภูเก็ต เมื่อชาวบ้านมีรายได้ลดลง เนื่องจากราคาผลผลิตจากอาชีพหลัก อย่างยางพาราราคาต่ำลง ทำให้พ่อแม่ต้องออกไปทำงานในเมือง เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นต้องอยู่กับผู้สูงวัย จึงเกิดเป็นช่องว่างให้เยาวชนใช้เวลาว่างไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งสิ่งนี้อาจถือเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ปัญหาการติดยาเสพติดได้’

ซึ่งคุณพันธุ์หอม เนาว์ไพร เล่าต่อว่า ชุมชนมีการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่การจัดการเรื่องบัญชีรายรับรายจ่าย การหารายได้จากการเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ซึ่งนอกเหนือจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังสามารถต่อยอดเพื่อหารายได้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระชองครอบครัวได้อีกด้วย’

จะเห็นได้ว่า เมื่อปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนค่อยๆ ดีขึ้นก็จะช่วยแก้ไขปัญหาหลายๆ อย่างได้ เด็กๆ ก็มีพ่อกับแม่อยู่ใกล้ชิด คอยให้คำปรึกษารวมไปถึงมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว แถมยังช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งไม่ดีอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ระบุข้อความ