สร้างเสริมครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีสุขภาวะที่ดี ชุมชนนาเตรียะ ตำบลนาสาร อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปสาระสำคัญ

โครงการใช้กิจกรรม 3 อ.เป็นหลักในการกระตุ้นให้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยจัดสถานที่ออกกำลังกาย จัดกิจกรรมกีฬากระตุ้นความสนใจ ชักชวนให้ลดหวานมันเค็ม และชวนกันเข้าวัดฟังธรรมร่วมกัน โดยใช้กลไก อสม. คอยกระตุ้น ด้วยการเข้าไปพูดคุยเยี่ยมบ้าน และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

 

บทเรียนที่น่าเรียนรู้จากโครงการเพื่อการนำไปขยายผล

1.  สร้างกลุ่มทำกิจกรรมเป็นประจำ ทำให้ชุมชนเห็นตัวอย่าง และทำตาม

2.  ใช้กลไกเดิมชุมชนทำงานหลัก คือ อสม. เชื่อมไปกับภารกิจเดิมของกลุ่ม อสม. ได้ คือ การเยี่ยมบ้าน และการดูแลสุขภาพคนในชุมชน

3.  สร้างความมั่นใจให้คนทำงานใหม่ ด้วยการเติมความรู้ และมีผู้รู้เป็นที่ปรึกษา

4.  การสร้างกลุ่มทำกิจกรรมเป็นประจำและต่อเนื่อง จะช่วยกระตุ้นพฤติกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของคนอื่นๆ ในชุมชนได้ เพราะทำให้เห็นว่า มีคนทำเป็นตัวอย่างและเป็นเพื่อนร่วมทำกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ตลอดเวลาที่สะดวก รวมถึงทำให้สามารถประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานได้ เช่นที่โครงการพยายามใช้เงื่อนไขการมีต้นแบบ สร้าง “กลุ่มครัวเรือนต้นแบบ” ขึ้นมา เป็นกลุ่มตัวอย่างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาวะครอบครัว และใช้เป็นข้อมูลไปขอให้มีการปิดถนนออกกำลังกายให้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ระบุข้อความ