โครงการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่น เพิ่มบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ หมู่บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6 ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปสาระสำคัญ

โครงการมีการจัดกิจกรรม 3 อ. โดยกำหนดวันออกกำลังกายร่วมกัน ส่งเสริมการบริโภคผักปลูกเองในครอบครัว และการจัดกิจกรรมใส่บาตรทำบุญร่วมกันในวันพระใหญ่ อีกทั้งมีกิจกรรมเสริมที่ช่วยให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุทั้งจากชุมชนและครัวเรือน เช่น การตอกย้ำเรื่องการพูดคุยและแสดงความรักของคนในครอบครัว การเชิญผู้สูงอายุมาเป็นภูมิปัญญาสอนเด็ก ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข ได้รับการยอมรับ มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันและทำกับคนในครอบครัว

 

บทเรียนที่น่าเรียนรู้จากโครงการเพื่อการนำไปขยายผล

1.  ใช้ข้อมูลวางแผนทำงาน ในการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุ

2.  มีกลไกดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ คือ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) นอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครัวเรือน ในการดูแลผู้สูงอายุได้ด้วย เพราะจะช่วยให้คำแนะนำ ข้อสังเกตในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นเหมือนที่ปรึกษาของครอบครัว

3.  ใช้ประโยชน์จากวิถีชุมชน พัฒนาเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มสุขภาวะผู้สูงอายุและชุมชน

4.  การทำงานด้านผู้สูงอายุ ต้องจำแนกสถานการณ์แต่ละคนให้ชัดเจน และออกแบบวิธีการและกลไกดูแลที่เหมาะสมกับความแตกต่างนั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เหมาะสมกับสถานการณ์ และครอบคลุมจำนวนผู้สูงอายุที่มี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ระบุข้อความ