โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านต้นขามตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

สรุปสาระสำคัญ

ชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขามร่วมกับกรรมการหมู่บ้านดำเนินการโครงการนี้ เพื่อต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุ ผ่านการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการออกกำลังกาย สวดมนต์นั่งสมาธิ และการอบรมความรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางชมรมเคยดำเนินการมาก่อนแล้ว แต่ยังไม่คึกคักและขาดความสม่ำเสมอโดยโครงการนี้ผู้ใหญ่บ้านให้ความสำคัญเข้าร่วมด้วยทุกกิจกรรมเพราะที่นี่เป็นหมู่บ้านแรกในระดับตำบลที่ได้รับทุนจาก สสส.ทำโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยในโครงการนี้ได้ริเริ่มกิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงด้วย ทำให้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 14 รายได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจมากขึ้น

 

บทเรียนที่น่าเรียนรู้จากโครงการเพื่อการนำไปขยายผล

1.  กิจกรรมตอบความต้องการผู้สูงอายุ

2.  มีคณะทำงานเตรียมการทำกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ

3.  คณะทำงานชมรมผู้สูงอายุ  ควรผสมผสานกันระหว่างแกนนำผู้สูงอายุและแกนนำชุมชน ที่สามารถทำงานสนับสนุนงานที่ผู้สูงอายุทำเองไม่ได้ เช่น งานเอกสาร,การเงิน,การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก-แสวงหาทรัพยากรเข้ามาสนับสนุน,การเตรียมการสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ ขณะที่ควรให้บทบาทแกนนำผู้สูงอายุ ในการสื่อสารข้อมูลในกลุ่ม การรวบรวมความคิดและเสนอกิจกรรมที่กลุ่มผู้สูงอายุสนใจต้องการจะทำ จะทำให้ชมรมผู้สูงอายุ มีความพร้อมที่จะทำงานกับทั้งในชุมชน และนอกชุมชนมากขึ้น และทำให้กิจกรรมชมรม มีโอกาสในการดำเนินการต่อเนื่องขึ้นได้มาก

4.  กิจกรรมที่จะทำกับผู้สูงอายุต้องอยู่บนฐานความสนใจ-พอใจ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เข้าร่วมต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นผู้คิดขึ้นเอง

5.  ต้องอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ ที่อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ช่วยกันได้ คือ จัดกิจกรรมในสถานที่ ๆ ผู้สูงอายุเดินทางไปเองได้สะดวก หรือ มีกลไกรับผิดชอบพามาร่วมกิจกรรม

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ระบุข้อความ