โครงการสร้างเสริมให้เกิดครอบครัวอบอุ่น เพิ่มบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ บ้านสะเลียมใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

สรุปสาระสำคัญ

โครงการนี้ต้องการเพิ่มบทบาทของคนในครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีสภาผู้นำชุมชน 20 คน ที่มาจากการคัดเลือกของคนในชุมชน เป็นตัวแทนจากคณะกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เป็นผู้ขับเคลื่อนทำให้เกิดข้อตกลงในการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน 3 ข้อ และกิจกรรมต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและชุมชน อาทิ การออกกำลังกาย การไปวัดในวันพระ และกิจกรรมตามเทศกาลของชุมชน

 

บทเรียนที่น่าเรียนรู้จากโครงการเพื่อการนำไปขยายผล

1.  มีข้อมูลปัจจุบัน ที่บ่งชี้สถานการณ์ชัด และแสดงให้ทุกคนเห็นร่วมกัน

2.  มีความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

3.  มีกลไกทำงานสนับสนุนการพัฒนาที่มีบทบาทชัดเจน

4.  ข้อตกลงเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการปฏิบัติตามจากชุมชน

5.  ทุนเดิม ทั้งรูปแบบกิจกรรม และกลไกเดิม สามารถใช้ต่อยอดประเด็นงานใหม่ได้เพียงเติมเงื่อนไขใหม่ที่เหมาะสมเข้าไป เช่น กรณีนี้ที่ผู้สูงอายุยังทำกิจกรรมแบบเติม สิ่งที่เติมเข้าไปคือ การต้องให้คนในครอบครัวเข้ามาร่วมกิจกรรมเท่านั้น ก็สามารถทำให้งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นงานพัฒนาสัมพันธภาพในครอบครัว ที่พัฒนาไปสู่การมีครอบครัวที่อบอุ่นได้

6.  ข้อตกลงชุมชน สิ่งที่ตกลงไว้จะได้รับการยอมรับว่าเป็นประโยชน์ เมื่อคนเห็นรูปธรรมการปฏิบัติตามข้อตกลง จากกรณีผู้สูงอายุที่ได้รับบาดเจ็บ และมีครอบครัวรอบๆ บ้าน 5 ครอบครัว ที่ร่วมกันดูแลตามข้อตกลงที่ทำไว้ ทำให้ทุกคนรู้สึกดีที่มีข้อตกลงแบบนี้เพื่อช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ระบุข้อความ