โครงการ บ้านนาในปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

สรุปสาระสำคัญ

โครงการนี้ดำเนินการโดยแกนนำที่เป็นคนในชุมชนและมีประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครกู้ภัย จึงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นอย่างดี และสามารถนำข้อมูลที่มีมาใช้เป็นเครื่องมือทำงาน เริ่มตั้งแต่การสำรวจ ค้นหาจุดเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลการเกิดเหตุที่บันทึกไว้ ประกอบกับการออกสำรวจพื้นที่และสอบถามชาวบ้าน การชี้ให้คนในชุมชนเห็นอันตรายที่เกิดขึ้นจากการขับขี่รถด้วยความประมาท การผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือจัดการจุดเสี่ยง โดยใช้ข้อมูลสถิติการเกิดเหตุและแผนที่จุดเสี่ยงนำเสนอให้เห็นภาพปัญหา ผลที่ได้พบว่าทำให้จุดเสี่ยงอันตรายได้รับการปรับปรุง ขยายผิวถนนให้กว้างขึ้น มีการติดป้ายเตือนก่อนถึงจุดเสี่ยง อุบัติเหตุในชุมชนโดยภาพรวมลดลง ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 

บทเรียนที่น่าเรียนรู้จากโครงการเพื่อการนำไปขยายผล

 1.  ศักยภาพของแกนนำ ที่มีข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุในชุมชนเป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน รวมถึงเป็นที่รู้จักและยอมรับของหน่วยงานในพื้นที่

  2.  ใช้ข้อมูลขับเคลื่อนงาน โดยจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแผนที่จุดเสี่ยงชุมชนที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งภาพถ่าย สถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสียที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว ทำให้ทุกคนเห็นภาพสถานการณ์ ความสำคัญ และความจำเป็นที่ต้องเร่งแก้ไข จนเกิดความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดการแก้ไข ทั้งภายในชุมชน และจากหน่วยงานรัฐต่างๆ

  3.  การสร้างความตื่นตัวและความร่วมมือ ทั้งจากหน่วยงานรัฐและชุมชน ต้องมีข้อมูลที่ถูกจัดการให้เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบ และแนวทางการการแก้ไข ที่ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันของชุมชน ให้เห็นส่วนที่ชุมชนทำได้ และที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ยิ่งถ้าเชื่อมโยงกับทิศทางหรือเป้าหมายการพัฒนาของพื้นที่/จังหวัดได้ ยิ่งจะเพิ่มโอกาสได้รับความสนใจ และการสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาจากผู้บริหารพื้นที่และหน่วยงาน มากขึ้นและเร็วขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ระบุข้อความ