30 ตุลาคม 2021

Time

8:00 น. - 18:00 น.
ณ ไทย
แชร์

กำหนดการ กลับสู่โรงเรียน ชีวิตวิถีใหม่…เราต้องรอด

กำหนดการ กลับสู่โรงเรียน ชีวิตวิถีใหม่…เราต้องรอด
กำหนดการ
กลับสู่โรงเรียน ชีวิตวิถีใหม่…เราต้องรอด
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.30 น.
ผ่าน 2 ช่องทาง Zoom Meeting และ Facebook Live 
14.30 – 16.30 น.     ร่วมหาคำตอบ
มีอะไรที่ต้องเตรียมตัวบ้างสำหรับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงสถานศึกษา
โดย
1. นายเพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย
2. รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
3. รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์ กุมารแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่มา : สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy)
QR Code :
QR Code
แท็ก